Kontakt

Kontakt

carProvider s. r. o.
Bratislava

+421 905 404 838
+421 915 370 725
info@carprovider.sk

Sociálne siete:

Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať!

Firemné údaje

Sídlo spoločnosti:
carProvider s. r. o.
Konopná 3201/05
900 25 Chorvátsky Grob

IČO: 50999605
DIČ: 2120574676
IČ DPH: SK2120574676

Kontaktná osoba: 
Zdenko Lipták
+421 905 404 838
info@carprovider.sk

Podnikanie

Podnikateľský subjekt je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro , vložka č.: 121749/B-Zbl .

Dozorný orgán

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5
820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04 fax č. 02/58 27 21 70