Operatívny leasing

Operatívny leasing je moderné a ekonomicky výhodné riešenie financovania vozového parku. Produkt je vhodný predovšetkým pre podnikateľské subjekty, ktoré kladú zvýšené nároky na služby v rámci správy vozového parku. Radi vám poradíme s výberom vozidiel a poskytneme vám plnohodnotný servis prispôsobený presne vašim potrebám. Vďaka dlhoročným znalostiam trhu dokážeme v čo najkratšom čase splniť požiadavky a naplniť tak očakávania našich obchodných partnerov.

V rámci operatívneho leasingu ponúkame:

 • poradenstvo a plánovanie vozového parku
 • analýzu nákladovosti
 • návrhy na optimalizáciu vozového parku
 • štatistiku využitia vozidiel
 • starostlivosť o technický stav vozidiel: servis, pneumatiky a ďalšie doplnkové služby preberá a rieši operatívny lízing
 • riešenie poistných udalostí
 • zabezpečenie všetkých zákonných poplatkov
 • v jednej mesačnej splátke máte zahrnuté financovanie a poskytované služby na vozidlo (fixná splátka)
 • bez nutnosti viazania vlastníctvom po ukončení financovania
 • možnosť odkúpenia vozidla po skončení doby nájmu

Čo po skončení leasingu?

výmena vozidla za nové

odkúpenie vozidla za zvýhodnenú cenu v hotovosti alebo prostredníctvom finančného lízingu

vrátenie vozidla

Výhody operatívneho leasingu

 • zákazník nepotrebuje mať vlastné finančné prostriedky na úhradu vstupnej splátky (akontácie)
 • klient uhrádza len pravidelnú mesačnú splátku
 • úspora času a energie
 • stabilita cash-flow
 • úsporu nákladov na personál a administratívu
 • využívanie komplexných služieb
 • možnosť rýchleho rozšírenia vozového parku

Máte záujem? Alebo sa chcete len niečo opýtať?

Kontaktujte nás